Helen doe je samen


Hoe voer je een gesprek als iemand vertelt over een #MeToo ervaring? Wat kun je veilig zeggen? Wat kun je beter niet vragen of doen?

Onder MeToo Gespreksetiquette geven we je handreikingen voor een gesprek waarin iemand vertelt over een ongewenste seksuele ervaring.
Wat?

Het eerste beeld is een advies. We geven je bijvoorbeeld een suggestie wat je zou kunnen zeggen. Voel echter bij jezelf wat bij je past, het gaat niet om de letterlijke tekst.

 Waarom?

Het volgende beeld is de uitleg van ons advies. We geven een korte uitleg waarom het advies in dit gesprek belangrijk is. 

Waar?

Onder de #MeTooGespreksetiquette hebben we organisaties opgenomen waar je terecht kunt als je een ongewenste seksuele ervaring hebt meegemaakt, bijvoorbeeld voor hulp. Andere organisaties hebben we opgenomen ter inspiratie, omdat het lezen, horen of zien van andere ervaringsverhalen kan inspireren en steunen. Sommige organisaties richten zich ook op de naasten van slachtoffers.De initiatiefnemers

Dit zijn Stijn Schenk en Legien Warsosemito-Schenk. Samen hebben ze een lange weg afgelegd in het verwerken van een trauma van seksueel geweld van Legien. Het gebeurde haar toen ze 16 was. Destijds heeft ze er met niemand over gepraat en geen hulp durven vragen. Waarom? Omdat ze geen voorbeelden zag, geen rolmodellen om haar heen die haar lieten zien hoe je met een dergelijke gebeurtenis omgaat. Nergens was bekendheid op dit onderwerp, er was geen informatie voorhanden. En niemand vroeg ernaar.

Pas op 36-jarige leeftijd ​durfde ze dit stuk uit haar verleden onder ogen te zien. Vastbesloten om dit geheim niet haar graf in mee te nemen. Vastbesloten om het taboe te doorbreken van seksueel geweld.

Ze ontdekten dat er ook voor de partner of de omgeving van iemand die seksueel geweld meegemaakt heeft weinig informatie beschikbaar is. Ze hebben het wiel zelf uit moeten vinden.

Nu, jaren later, is er meer kennis publiekelijk beschikbaar. Door kennis te ontsluiten, hopen ze anderen te kunnen helpen in hun weg naar heling en verwerking. Ze dragen hier graag een steentje aan bij, bijvoorbeeld in de vorm van de #MeToo Gespreksetiquette.

​Stjin en Legien vinden dat alles zoveel fijner is als we ons niet alleen voelen in deze zoektocht en hopen anderen hierin te kunnen steunen.


Meer over Stijn Schenk.

Meer over Legien Warsosemito-Schenk.