10 TIPS VAN DE #METOO GESPREKSETIQUETTE

Hoe voer je een gesprek als iemand vertelt over een #MeToo ervaring? Wat kun je veilig zeggen? Wat kun je beter niet vragen of doen? We geven hieronder 10 adviezen om je houvast te geven in zo’n gesprek.

De adviezen zijn gericht op de luisteraar, de doorzichtige figuur. De verteller hebben we zoveel mogelijk diversiteit gegeven, om te laten zien dat een ongewenste seksuele ervaring iedereen kan overkomen.